Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào? Công nghệ gen là gì?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 95 - sgk Sinh học 9

Kĩ thuật gen là gì? Gồm những khâu cơ bản nào? Công nghệ gen là gì?

Bài làm:

 • Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác.
 • Gồm 3 khâu:
  • Tách ADN của tế bào cho và ADN dùng làm thể truyền
  • Tạo ADN tái tổ hợp
  • Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
 • Công nghệ gen là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng kĩ thuật gen.

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021