Hãy nêu những biện pháp chủ yếu đển bảo vệ thiên nhiên hoang dã

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 179 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu đển bảo vệ thiên nhiên hoang dã

Bài làm:

  • Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn, ...
  • Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã
  • Trồng rừng, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật
  • Không săn bắn động vật hoang dã và khai tác quá mức các loài sinh vật
  • Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021