Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 142 - sgk Sinh học 9

Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau.

Bài làm:

  • Ví dụ trong quần thể ong mật có sự phân công để cùng hỗ trợ cho nhau:
    • Ong chúa: chuyên nhiệm vụ sinh sản.
    • Ong thợ có nhóm giữ nhiệm vụ hút mật, lấy phấn hoa, có nhóm làm vệ sinh tổ, nhóm bảo vệ...
  • Khi số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh gây ra sự cạnh tranh gay gắt nhau về thức ăn, nơi ở dẫn đến sự xẻ đàn thì cạnh tranh mới được giảm nhẹ.

  • 183 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021