Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Các sinh vật cùng loài hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào?

Bài làm:

  • Trong các nhóm cá thể, sinh vật hỗ trợ nhau chống lại các tác động bên ngoài: kẻ thù, con mồi, bão, ...
  • Khi điều kiện bất lợi, các sinh vật cạnh tranh nhau về nơi ở, thức ăn, bạn tình, ...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021