Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?

a. Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

b. Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

c. Sự phân li đồng đều các cromatit về 2 tế bào con.

d. Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Bài làm:

Câu 4:

Đáp án đúng là b: Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021