Hãy lấy ví dụ minh họa về ô nhiễm môi trường

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 165 - sgk Sinh học 9

Hãy lấy ví dụ minh họa :

  • Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên
  • Rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường
  • Mạch nước ngầm bị ô nhiễm

Bài làm:

  • Nước thải từ nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan, thải ra sông Thị Vải làm chết nhiều cá và các loài thủy sinh khác
  • Kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè trước đây thường xuyên bị người dân xung quanh vứt rác xuống dẫn đến ô nhiễm nghiêm trọng và bị tắc dòng chảy
  • Bãi rác Đông Thạnh, Hóc Môn sau nhiều năm chôn lấp đã làm ảnh hưởng đến đến nguồn nước ngầm của các khu vực lân cận.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021