Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân chia tế bào? Mô tả cấu trúc đó.

Bài làm:

Câu 2:

  • Kích thước: dài 500 - 50 000 nm, đường kính 200 - 2000 nm
  • Cấu trúc điển hình của NST quan sát rõ nhất khi co ngắn cực đại ở kì giữa của phân bào.
    • Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V,...
    • Gồm hai nhiễm sắc tử chị em (Cromatit). Mỗi cromatit chứa 1 phân tử ADN quấn quanh phân tử protein Histon.
    • Tâm động - eo thắt thứ nhất (nơi đính của 2 cromatit và của NST vào thoi vô sắc)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021