Giải bài 4 Sinh 9 Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

  • 1 Đánh giá

Giải Sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng được KhoaHoc đăng tải đầy đủ các câu hỏi lý thuyết cùng bài tập nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Sinh lớp 9 đạt kết quả cao.

Câu hỏi trang 14 SGK Sinh học 9

Quan sát hình 4 và điền nội dung phù hợp vào bảng 4

Kiểu hình F2Số hạtTỉ lệ kiểu hình F2Tỉ lệ từng cặp tính trạng F2
Vàng - trơn
Vàng - nhăn
Xanh - trơn
Xanh - nhăn

Lời giải

Giải Sinh 9 bài 4

Câu hỏi trang 15 SGK Sinh học 9

Hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …………………… các tính trạng hợp thành nó

Lời giải

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó

Câu 1 trang 16 sgk Sinh học 9

Căn cứ vào đâu mà Menđen cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng hạt trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 16 sgk Sinh học 9

Biến dị tổ hợp là gì? Nó được xuất hiện trong hình thức sinh sản nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 16 sgk Sinh học 9

Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết F2 phải có:

a. tỉ lệ phân li của mỗi tính trạng là 3 trội : 1 lặn

b. tỉ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

c. 4 kiểu hình khác nhau

d. các biến dị tổ hợp

Hãy chọn câu trả lời đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 4: Lai hai cặp tính trạng

Giải bài 4 Sinh học 9 - Lai hai cặp tính trạng được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Sinh 9. Chuyên mục Soạn bài Sinh học 9 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Sinh lớp 9 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. 

  • 51 lượt xem