Giải bài 2 Sinh 9 Sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung Giải bài 2 Sinh 9 - Lai một cặp tính trạng với đầy đủ các câu hỏi, bài tập được đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình học môn Sinh lớp 9.

Câu hỏi trang 8 SGK Sinh học 9

Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

P

F1

F2

Tỉ lệ kiểu hình F2

Hoa đỏ x Hoa trắng

Hoa đỏ

755 hoa đỏ : 224 hoa trắng

Thân cao x Thân lùn

Thân cao

787 thân cao : 277 thân lùn

Quả lục x Quả vàng

Quả lục

428 quả lục : 152 quả vàng

Lời giải chi tiết

P

F1

F2

Tỉ lệ kiểu hình F2

Hoa đỏ x Hoa trắng

Hoa đỏ

755 hoa đỏ : 224 hoa trắng

3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

Thân cao x Thân lùn

Thân cao

787 thân cao : 277 thân lùn

3 thân cao : 1 thân lùn

Quả lục x Quả vàng

Quả lục

428 quả lục : 152 quả vàng

3 quả lục : 1 quả vàng

Câu hỏi trang 9 SGK Sinh học 9

Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của Menđen, hãy điền các từ hay cụm từ: đồng tính, 3 trội : 1 lặn, vào các chỗ trống trong câu sau:

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1…………… về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình……………

Lời giải chi tiết

Khi lai bố mẹ khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn.

Câu 1 trang 10 SGK Sinh học 9

Nêu khái niệm về kiểu hình và cho ví dụ minh họa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 trang 10 SGK Sinh học 9

Phát biểu nội dung của quy luật phân li.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 trang 10 SGK Sinh học 9

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 trang 10 SGK Sinh học 9

Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định.

Lời giải chi tiết

Vì F1 toàn là cá kiếm mắt đen, nên mắt đen là tính trạng trội, mắt đỏ tính trạng lặn.

Quy ước: Gen A quy định mắt đen.

Gen a quy định mắt đỏ

Sơ đồ lai: Ptc: AA (mắt đen) x aa (mắt đỏ)

G : A a

F1: Aa (mắt đen)

F1x F1: Aa (mắt đen) x Aa (mắt đen)

GF1:          1A :1a             1A:1a

F2:               1 AA : 2 Aaa : 1aa

3 cá mắt đen : 1 cá mắt đỏ

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng

Giải bài 2 Sinh học 9 - Lai một cặp tính trạng được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Sinh 9. Chuyên mục Soạn bài Sinh học 9 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Sinh lớp 9 với những câu trả lời đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức.

  • 16 lượt xem