Giải bài 23 sinh 9: Đột biến số lượng NST

 • 1 Đánh giá

Để tạo nên các biến dị, ngoài nguyên nhân đột biến cấu trúc NST, đột biến gen còn có đột biến số lượng NST. Đó là những biến đổi số lượng xảy ra ở 1 hoặc 1 số cặp NST nào đó hoặc ở tất cả các cặp NST. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Hiện tượng dị bội thể

Kết quả hình ảnh cho dị bội thể

 • Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có 1 hoặc 1 số cặp NST bị thay đổi về số lượng.
 • Một số dạng dị bội thường gặp:
  • Thể thể không (2n - 2)
  • Thể một (2n - 1)
  • Thể một kép (2n -1 - 1)
  • Thể ba (2n + 1)
  • Thể bốn (2n + 2)
  • Thể bốn kép (2n + 2 + 2)

II. Sự phát sinh thể dị bội

Kết quả hình ảnh cho dị bội thể

 • Do rối loạn phân bào làm 1 hoặc 1 số cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân tạo giao tự đột biến.
 • Giao tử đột biến được thụ tinh tạo cơ thể đột biến.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 - sgk Sinh học 9

Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 - sgk Sinh học 9

Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thề dị bội có sô lượng nhiễm sắc thể của bộ NST là (2n + 1) và (2n - 1)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu hậu quả của hiện tượng dị bội thể?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 23: Đột biến số lượng NST


 • 44 lượt xem