Giải bài 31 sinh 9: Công nghệ tế bào

 • 1 Đánh giá

Di truyền học là cơ sở lí thuyết và có vai trò quan trọng trong nhiều ngành khoa học khác nhau: Y học, công nghệ sinh học,... Trong chương 6 đề cập đến 1 số ứng dụng của Di truyền học. Ứng dụng đầu tiên là: công nghệ tế bào. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm công nghệ tế bào

 • Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
 • Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn:
  • Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo
  • Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

II.Ứng dụng công nghệ tế bào

1. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng

 • Phương pháp:
  • Tách mô phân sinh và nuôi tạo mô sẹo
  • Kích thích mô sẹo phân hóa tạo cây con nhờ hoocmon sinh trưởng
 • Ưu điểm:
  • tạo số lượng cây lớn trong thời gian ngắn
  • Giúp bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng

2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng

 • Phương pháp:
  • Nuôi cấy mô và tế bào
  • Phát hiện và chọn lọc dòng tế bào xoma biến dị

3. Nhân bản vô tính ở động vật

 • Một số nhân bản vô tính thành công: cừu, bê, cá trạch
 • Ứng dụng: tạo các cơ quan nội tạng động vật làm nguồn thay thế các cơ quan tổn thương, hỏng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 9

Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 31: Công nghệ tế bào


 • 10 lượt xem