Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 91 - sgk Sinh học 9

Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào?

Bài làm:

  • Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.
  • Công nghệ tế bào gồm 2 công đoạn:
    • Tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo
    • Dùng hoocmon sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021