Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật 6 ngón tay ở người

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 85 - sgk Sinh học 9

Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh, và tật 6 ngón tay ở người.

Bài làm:

Câu 2:

  • Bệnh bạch tạng: có da và tóc màu trắng, mắt hồng do một đột biến gen lặn gây ra.
  • Bệnh cầm điếc bấm sinh do một đột biến gen lặn khác gây ra (do cha mẹ bị nhiễm chất phóng xạ, chất độc hóa học).
  • Tật 6 ngón tay ỡ người do đột biến gen trội gây ra.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021