Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 149 - sgk Sinh học 9

Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học

Bài làm:

  • Cân bằng sinh học trong quần xã biểu hiện ở số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được không chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sông của môi trường
  • Ví dụ: khi số lượng sâu tăng => số lượng chim sâu tăng => số lượng sâu giảm

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021