Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen

Bài làm:

Câu 3:

  • Gen bản chất là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định
  • Gen cấu trúc mang thông tin quy định của 1 loại protein
  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021