Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 165 - sgk Sinh học 9

Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì?

Bài làm:

Hậu quả của ô nhiễm môi trường:

  • Phá hủy môi trường hoặc mất căn bằng sinh thái
  • Tạo điều kiện cho sinh vật có hại phát triển
  • Gây đột biến cho sinh vật
  • Gây một số bệnh di truyền và bệnh ung thư

=> Ảnh hưởng tới sức khỏe của sinh vật và con người

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021