Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 22 - sgk Sinh học 9

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.

P: Lông ngắn thuần chủng x lông dài, ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?

a. toàn lông ngắn

b. toàn lông dài

c. 1 lông ngắn : 1 lông dài

d. 3 lông ngắn : 1 lông dài

Bài làm:

Câu 1:

  • Quy ước: A - lông ngắn, a - lông dài
  • Sơ đồ lai:

P (t/c): AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% lông ngắn)

=> Đáp án a

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021