Giải bài 43 sinh 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

 • 1 Đánh giá

Nhiều loài sinh vật chỉ có thể sống nơi ấm áp (vùng nhiệt đới), nhưng ngược lại có loài chỉ sống nơi giá lạnh (vùng đới lạnh). Khi chuyển những sinh vật đó từ nơi ấm áp sang nơi lạnh (hoặc ngược lại) thì khả năng sống của chúng bị giảm, nhiều khi không thể sống được. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 43.

A. Lý thuyết

I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật

 • Đa số sinh vật sống trong phạm vi 0 - 50 độ C.
 • Nhiệt độ ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của sinh vật
 • Tuy nhiên sinh vật có khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
 • Sinh vật được chia thành 2 nhóm:
  • Sinh vật biến nhiệt
  • Sinh vật hằng nhiệt

II. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật

 • Sinh vật mang nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
 • Thực vật được chia thành 2 nhóm:
  • Thực vật ưa ẩm
  • Thực vật chịu hạn
 • Động vật chia thành 2 nhóm:
  • Động vật ưa ẩm
  • Động vật ưa khô

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 129 - sgk Sinh học 9

Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 129 - sgk Sinh học 9

Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nàu có khả năng chịu dựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 129 - sgk Sinh học 9

Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và cây chịu hạn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 129 - sgk Sinh học 9

Hãy kể tên 10 động vật thuộc liai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021