Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3:

Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)
Tỉ lệ kiểu hình ở F2
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp

Bài làm:

Câu 3:

Đặc điểmTrội hoàn toànTrội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa)Kiểu hình - tính trạng trộiKiểu hình - tính trạng trung gian giữa trội và lặn
Tỉ lệ kiểu hình ở F23 trội : 1 lặn1 trội : 2 trung gian : 1 lặn
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợpcần dùng phép lai phân tích để xác định kiểu gen của các cơ thể mng tính trạng trội ở F2.Không cần sử dụng phép lai vì mỗi cơ thể mang kiểu gen khác nhau sẽ biểu hiện các tính trạng khác nhau. (AA: trội, Aa: trung gian)
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021