Tại sao trong cấu trúc dân số, ti lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Tại sao trong cấu trúc dân số, ti lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1?

Bài làm:

Câu 3: Vì:

  • Giới nam có hai loại tinh trùng (X và Y) với tỉ lệ ngang nhau.
  • 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.
  • Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau (không có tác động bên ngoài).
  • Số lượng cá thể thống kê đủ lớn.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021