Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi ADN

Bài làm:

Câu 1:

  • Diễn ra tại kì trung gian
  • Quá trình nhân đôi ADN:
    • Bước 1: ADN tháo xoắn
    • Bước 2: tổng hợp mạch ADN mới
    • Bước 3: hoàn thiện 2 ADN con
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021