Giải sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, KhoaHoc xin chia sẻ bài Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể Sinh học lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt

I. Muc tiêu

 • Nhận dạng NST ở các kì.
 • Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

II. Chuẩn bị

 • Các tiêu bản cố định NST của một số loài động vật, thực vật (giun đũa, châu chấu, hành, lúa nước,...)
 • Kính hiển vi quang học
 • Hộp tiêu bản

III. Cách tiến hành

 • Đặt tiêu bản lên kính. Lúc đầu, dùng vật kính có bội giác bé để chọn điểm quan sát đạt yêu cầu. Sau đó, chuyển sang bội giác lớn để quan sát tiếp.
 • Trong tiêu bản có các tế bào dang ở các kì khác nhau: tế bào ở kì trung gian có nhân hình tròn không thấy rõ NST, các tế bào đang phân chia ở các kì khác nhau được nhận biết thông qua việc xác định vị trí của NST trong tế bào.

IV. Thu hoạch

Trạng thái NST ở các kì:

 • Kì trung gian: các tế bào đang sinh trưởng, có nhân hình tròn, không thấy rõ NST.
 • Kì đầu: các NST bắt đầu đóng xoắn.
 • Kì giữa: các NST tập trung thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
 • Kì sau: các NST phân thành 2 nhóm di chuyển về 2 cực tế bào.
 • Kì cuối: NST ở 2 cực, có thể nhìn thấy vách ngăn.

Hình ảnh NST ở các kì

Giải sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Diễn biến quá trình nguyên phân

Giải sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Diễn biến quá trình giảm phân I

Giải sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Diễn biến quá trình giảm phân II

Giải sinh học 9 bài 14: Thực hành Quan sát hình thái nhiễm sắc thể

Hình ảnh NST ở các kì của rễ hành


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021