Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến phát sinh trong tự nhiên hoặc do con người tạo ra.

Bài làm:

Câu 3:

 • Đột biến do con người tạo ra:
  • Tạo ra đột biến mai vàng 150 cánh.
  • Sầu riêng cơm vàng hạt lép (ở Cái Mơn - Bến Tre).
 • Đột biến phát sinh trong tự nhiên:
  • Bò 6 chân
  • Củ khoai có hình dạng giống người.
  • Người có bàn tay 6 ngón.
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021