Giải bài 59 sinh 9: Khôi phục môi trường và gìn giữa thiên nhiên hoang dã

 • 1 Đánh giá

Nhằm phục vụ các nhu cầu của mình, con người đã khai thác, sử dụng môi trường, thiên nhiên. Tuy nhiên, như đã học ở bài 58, các tài nguyên thiên nhiên không vô tận. Vì vậy, chúng ta cần khôi phục môi trường. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 59.

A. Lý thuyết

I. Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

 • Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm môi trường và cạn kiệt nguồn tài nguyên
 • Môi quốc gia cần có biện pháo khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên để phát triển bền vững

II. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên

1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật

 • Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguồn, ...
 • Xây dựng các khu bảo tồn, các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã
 • Trồng rừng, gây rừng tạo môi trường sống cho nhiều loài sinh vật
 • Không săn bắn động vật hoang dã và khai tác quá mức các loài sinh vật
 • Ứng dụng công nghệ sinh học để bảo tồn nguồn gen quý hiếm

2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa

 • Các biện pháp:
  • Trồng cây gây rừng
  • Tăng cường thủy lợi, tưới tiêu hợp lí
  • Bón phân hợp lí và vệ sinh
  • Thay đổi các cây trồng hợp lí
  • Chọn giống vật nuôi, cây trồng thích hợp và có năng suất cao

III. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã

 • Mỗi học sinh cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và cải tạo thiên nhiên

=> để phát triển bền vừng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 179 - sgk Sinh học 9

Hãy nêu những biện pháp chủ yếu đển bảo vệ thiên nhiên hoang dã

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 179 - sgk Sinh học 9

Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữa thiên nhiên hoang dã


 • 10 lượt xem