Giải bài 1 sinh 9: Menđen và Di truyền học

 • 1 Đánh giá

Di truyền học là gì? Di truyền học nghiên cứu những nội dung nào? Bài học đầu tiên giải đáp các thắc mắc cơ bản về D truyền học.

A. Lý thuyết

1. Di truyền học

 • Di truyền học là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
 • Biến di là hiện tượng con sinh ra khác nhau và khác với bố mẹ về nhiều chi tiết.

2. Menđen - Người đặt nền móng cho Di truyền học

 • Menđen là người đầu tiên vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc nghiên cứu di truyền.
 • Phương pháp phân tích các thế hệ lai:
  • Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản.
  • Theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng qua các thế hệ.
  • Dùng toán thống kê để phân tích số liệu thu được
  • Rút ra quy luật di truyền các tính trạng

3. Một số thuật ngữ và kí hiệu di truyền học

 • Một số thuật ngữ:
  • Tính trạng
  • cặp tính tràng tương phản
  • Nhân tố di truyền
  • Giống (dòng) thuần chủng
 • Một số kí hiệu:
  • P: bố mẹ
  • G: giao tử
  • F: thế hệ con

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm những đặc điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4*: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 1: Menđen và Di truyền học


 • 2 lượt xem