Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản"

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy lấy ví dụ về các tính trạng ở người để minh họa cho khái niệm "cặp tính trạng tương phản"

Bài làm:

Câu 2: Các cặp tính trạng tương phản ở người:

  • Tính trạng màu da: da trắng - da đen
  • Tính trạng tóc: Tóc xoắn - tóc thẳng, tóc đen - tóc vàng, hói - không hói
  • Tính trạng màu mắt: mắt đen - mắt xanh
  • Tính trạng hình dạng mũi: mũi cao - mũi thấp
  • Tính trạng chiều cao: Cao - thấp
  • Tính trạng nhận biết màu sắc: mù màu - không mù màu
  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021