Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gi để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảrn năng suất vật nuôi, cây trồng?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 134 - sgk Sinh học 9

Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gi để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảrn năng suất vật nuôi, cây trồng?

Bài làm:

  • Cần trồng cây và nuôi động vật với mật độ hợp lí
  • Áp dụng các kĩ thuật tỉa thưa đối với thực vật hoặc tách đàn đối với động vật khi cần thiết
  • Cung cấp thức ăn đầy đủ
  • Vệ sinh môi trường sạch sẽ

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021