Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

  • 1 Đánh giá

Câu 4*: Tại sao Menđen lại chọn các cặp tính trạng tương phản khi thực hiện các phép lai?

Bài làm:

Câu 4: Menđen chọn cặp tính trạng tương phản khi thực hiện phép lai nhằm mục đích thuận tiện cho việc theo dõi sự di truyền và thể hiện tính trạng qua các thế hệ lai.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021