Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 47 - sgk Sinh học 9

Theo NTBS thì những trường hợp nào sau đây là đúng?

a. A + G = T + X

b. A + T = G + X

c. A = T; G = X

d. A + T + G = A + X + T

Bài làm:

Câu 6:

=> đáp án: a, c, d

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021