Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân.

Bài làm:

Câu 3: Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân

  • Kì đầu: NST bắt đầu co xoắn. Màng nhân và nhân con biến mất. Trung tử và thoi phân bào xuất hiện. Thoi phân bào đính vào 2 phía của tâm động.
  • Kì giữa: NST co xoắn cực đại và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
  • Kì sau: 2 cromatit trong từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và đi về hai cực của tế bào.
  • Kì cuối: NST duỗi xoắn, nằm trong 2 nhân mới. Tế bào hình thành eo thắt để phân chia tế bào chất.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021