Hãy kể tên 10 động vật thuộc liai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 129 - sgk Sinh học 9

Hãy kể tên 10 động vật thuộc liai nhóm dộng vật ưa ẩm và ưa khô.

Bài làm:

  • Động vật thuộc nhóm ưa ẩm: ễnh ương, dế, còng, cuốn chiếu, cóc, nhái, môi, sâu ăn lá, con bà chằn, rết.
  • Động vật thuộc nhóm ưa khô: kì nhông, rắn, gà, ngỗng, chó, mèo, bò, dê, hổ, khi.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021