Trắc nghiệm sinh học 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 9 bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu

Câu 1: Tuỳ theo mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường người ta chia làm hai nhóm động vật là:

 • A. Động vật chịu nóng và động vật chịu lạnh

 • B. Động vật ưa nhiệt và động vật kị nhiệt

 • C. Động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt
 • D. Động vật biến nhiệt và động vật chịu nhiệt

Câu 2: Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống động vật?

 • A. Tới hoạt động sinh lí và mức độ trao đổi chất

 • B. Tới hoạt động sống (quá cao ngủ hè, quá thấp ngủ đông)

 • C. Tới hình thái cơ thể (động vật hằng nhiệt, sống ở nơi càng lạnh thì kích thước các phần: tai, chi, đuôi, mỏ càng nhọn

 • D. Cả ba đáp án trên

Câu 3: Về mùa đông giá lạnh, các cây xanh ở vùng ôn đới thường rụng nhiều lá có tác dụng gì?

 • A. Tăng diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.

 • B. Làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh.

 • C. Giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
 • D. Hạn sự thoát hơi nước.

Câu 4: Trong các nhóm động vật sau, nhóm thuộc động vật biến nhiệt là

 • A. cá sấu, ếch đồng, giun đất, mèo
 • B. cá voi, cá heo, mèo, chính bồ câu
 • C. thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép
 • D. cá rô phi, tôm đồng, cá thu, thỏ

Câu 5: Loài sinh vật nào dưới đây có khả năng chịu lạnh tốt nhất?

 • A. Ấu trùng cá

 • B. Trứng ếch

 • C. Ấu trùng ngô
 • D. Gấu Bắc cực

Câu 6: Đặc điểm thường gặp ở những cây sống nơi ẩm ướt nhưng có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng là:

 • A. Cây có phiến lá to, rộng và dày

 • B. Cây có lá tiêu giảm, biến thành gai

 • C. Cây biến dạng thành thân bò
 • D. Cây có phiến lá hẹp, mô giậu phát triển

Câu 7: Những sinh vật nào sau đây không thuộc nhóm sinh vật hằng nhiệt?

 1. Động vật không xương sống
 2. Thú
 3. Lưỡng cư, bò sát
 4. Nấm
 5. Thực vật
 6. Chim
 • A. (1), (2) và (4)
 • B. (2), (3) và (6)
 • C. (1), (3), (4) và (5)
 • D. (1), (3), (4) và (6)

Câu 8: Để tạo lớp cách nhiệt để bảo vệ cho cây sống ở vùng ôn đới chịu đựng được cái rét của mùa đông lạnh giá, cây có đặc điểm cấu tạo:

 • A. Tăng cường mạch dẫn trong thân nhiều hơn

 • B. Chồi cây có vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có lớp bần dày
 • C. Giảm bớt lượng khí khổng của lá

 • D. Hệ thống rễ của cây lan rộng hơn bình thường

Câu 9: Câu có nội dung đúng là:

 • A. Thú có lông sống ở vùng lạnh có bộ lông mỏng và thưa

 • B. Chuột sống ở sa mạc vào mà hè có màu trắng

 • C. Gấu Bắc cực vào mùa đông có bộ lông trắng và dày
 • D. Cừu sống ở vùng lạnh thì lông kém phát triển

Câu 10: Loài động vật dưới đây có tập tính ngủ đông khi nhiệt độ môi trường quá lạnh:

 • A. Gấu Bắc cực

 • B. Chim én

 • C. Hươu, nai

 • D. Cừu

Câu 11: Giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng?

 • A. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng chống chịu với gió bão

 • B. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng tự về khỏi con người phá hoại

 • C. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng giảm sự thoát hơi nước trong điều kiện khô cạn của sa mạc
 • D. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp hạn chế tác động của ánh sáng

Câu 12: Tầng Cutin dày trên bề mặt lá của các cây xanh sống ở vùng nhiệt đới có tác dụng gì?

 • A. Hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí lên cao.
 • B. Hạn chế ảnh hưởng có hại của tia cực tím với các tế bào lá.

 • C. Tạo ra lớp cách nhiệt bảo vệ lá cây.

 • D. Tăng sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí lên cao.

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 43 sinh 9: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật


 • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021