Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 53 - sgk Sinh học 9

Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

- A - U - G - X - U - G - A - X -

Xác định trình tự các nucléôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên.

Bài làm:

Câu 4:

Mạch khuôn: T-A-X-G-A-X-T-G

Mạch bổ sung: A-T-G-X-T-G-A-X

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021