Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 9

Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp này nhằm mục đích gì?

Bài làm:

  • Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phôi gần có tác dụng cùng cố’ và giữ tính ổn định của một số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần, thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện gen xấu để loại bỏ khỏi quần thể.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021