Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST?

Bài làm:

Câu 2:

  • Nguyên nhân: do tác nhân vật lí và hóa học phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021