Giải bài 55 sinh 9: Hạn chế ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Ô nhiễm môi trường là vấn đề quan trọng được xã hội quan tâm. Nó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống con người, gây biến đổi khí hậu, ... Do đó, việc tìm ra nguyên nhân và hạn chế ô nhiễm môi trường là cấp thiết hiện nay. Trong bài 54 - 55 với nội dung "Ô nhiễm môi trường", chúng ta sẽ giải đáp các vấn đề này. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Hạn chế ô nhiễm môi trường

 • Hạn chế ô nhiễm nguồn nước
  • Trồng cây xanh
  • Xây dựng mà máy xử lí nước thải đúng quy trình
  • Xây dựng nhà máy, xí nghiệp xa khu dân cư
 • Hạn chế ô nhiễm không khí
  • Trồng cây xanh
  • Sử dụng các nguồn năng lượng mới như: gió, nước, mặt trời, ...
  • Xây dựng mà máy xử lí khí thải đúng quy trình
 • Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật
  • Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chất lượng và đúng quy trình
  • Dùng biện pháp thiên địch chống sâu bệnh thay cho thuốc bảo vệ thực vật
 • Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn
  • Xử dụng các vật liệu dễ phân giải
  • Phân loại rác
  • Xây dựng nhà máy xử lí rác thải

=> Cần tăng cường tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm

=> Trách nhiệm của mỗi người là hành động để phòng chống ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường sống của chính mình và cho các thế hệ mami sau

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 169 - sgk Sinh học 9

Nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 169 - sgk Sinh học 9

Tại địa phương em có những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường? Nêu tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của con người. Theo em phải khắc phục ô nhiễm môi trường bằng cách nào?

=> Xem hướng dẫn giải


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021