Giải bài 35 sinh 9: Ưu thế lai

  • 1 Đánh giá

Trong thực tiễn, bên cạnh hiện tượng thoái hóa ở sinh vật, còn có hiện tượng ưu thế lai. Vậy hiện tượng ưu thế lai là gì? Nguyên nhân và vai trò của hiện tượng ưu thế lai? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 35.

A. Lý thuyết

I. Hiện tượng ưu thế lai

  • Là hiện tượng cơ thể F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa bố và mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ
  • Thể hiện rõ nhất ở F1 khi lai 2 bố mẹ thuần chủng, giảm dần qua các thế hệ

II. Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai

  • Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai là sự tập trung của các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1

III. Các phương pháp tạo ưu thế lai

1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trông

  • Sử dụng phương pháp lai khác dòng: cho các dòng thuần chủng lai với nhau tạo con lai F1 nhưng không dùng F1 làm giống
  • Sử dụng phổ biến ở ngô, lúa

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi

  • Sử dụng phương pháp lai kinh tế: cho các dòng thuần chủng lai với nhau tạo con lai F1 nhưng không dùng F1 làm giống
  • Sử dụng phổ biến ở lợn, bò

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 9

Ưu thể lai là gì? Cho biết cở sở di truyền của hiện tượng trên. Tại sao không dùng con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 - sgk Sinh học 9

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 9

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hỉnh thức nào? Cho ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 9 bài 35: Ưu thế lai


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021