Trắc nghiệm toán 4 chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 4 chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số 47032 đọc là:

 • A. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi
 • B. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm linh hai
 • C. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai
 • D. Bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi

Câu 2: Thực hiện phép tính và chọn đáp án đúng:

 • A. 79099
 • B. 79089
 • C. 79098
 • D. 79009

Câu 3: Ngoài chợ người ta bán cá 18 000 đồng 1 kg. Hỏi nếu mẹ mua 3 kg cá thì phải trả bao nhiêu tiền?

 • A. 45 000 đồng
 • B. 47 000 đồng
 • C. 52 000 đồng
 • D. 54 000 đồng

Câu 4: Tìm biết: $x : 5 = 187$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 5: "Một trăm nghìn không trăm linh một" viết là:

 • A. 100 110
 • B. 100 001
 • C. 100 011
 • D. 100 010

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 857 000 ... 856 999

 • A. <
 • B. >
 • C. =
 • D. không có dấu nào

Câu 7: Điền vào chỗ chấm: 300 000; 400 000; 500 000; ... ; ... ; ... ; 900 000

 • A. 600 000; 650 000; 700 000
 • B. 600 000; 700 000; 800 000
 • C. 650 000; 750 000; 850 000
 • D. 600 000; 750 000; 800 000

Câu 8: Giá trị của chữ số 4 trong số 5 430 000 là:

 • A. nghìn
 • B. chục nghìn
 • C. trăm nghìn
 • D. triệu

Câu 9: Dãy số nào là dãy số tự nhiên?

 • A. 0; 1; 2; 3; 4; 5
 • B. 1; 2; 3; 4; 5; ...
 • C. 0; 1; 3; 5; 7; ...
 • D. 0; 1; 2; 3; 4; 5; ...

Câu 10: Số lớn nhất trong các số 58 243; 82 435; 58 234; 84 325 là:

 • A. 58 243
 • B. 82 435
 • C. 58 234
 • D. 84 325

Câu 11: Điền số thích hợp vào dấu ba chấm: 2kg 15g < ... kg 15 g

 • A. 3
 • B. 2
 • C. 1
 • D. 0

Câu 12: Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 49km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu km?

 • A. 75km
 • B. 50km
 • C. 37km
 • D. 54km

Dựa vào biểu đồ dưới đây:

Câu 13: Lớp trồng được nhiều cây nhất là:

 • A. 4A
 • B. 5A
 • C. 5B
 • D. 4B

Câu 14: Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn 4A là:

 • A. 2 cây
 • B. 5 cây
 • C. 10 cây
 • D. 17 cây

Câu 15: Lớp 5B ít hơn lớp 5A bao nhiêu cây?

 • A. 5 cây
 • B. 6 cây
 • C. 4 cây
 • D. 7 cây

Câu 16: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40 kg; 34 kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • A. 35kg
 • B. 37kg
 • C. 39kg
 • D. 40kg

Câu 17: Thực hiện phép tính: 928 dag - 274 dag = ?

 • A. 654 dag
 • B. 645 dag
 • C. 564 dag
 • D. 644 dag

Câu 18: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

 • A. 59 876
 • B. 651 321
 • C. 499 873
 • D. 902 011

Câu 19: Viết số sau "Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba".

 • A. 512 326 103
 • B. 512 623 103
 • C. 521 326 103
 • D. 512 326 310

Câu 20: Chiều cao của từng bạn trong nhóm học tập của em là: Lan: 1m 35cm; Liên: 1m4dm; Hùng 1m 47cm; Cường: 141cm. Thứ tự các bạn trong nhóm lần lượt từ cao đến thấp là:

 • A. Lan, Liên, Hùng, Cường
 • B. Hùng, Cường, Liên, Lan
 • C. Cường, Liên, Lan, Hùng
 • D. Hùng, Lan, Cường, Liên
Xem đáp án
 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021