Trao đổi và thực hiện yêu cầu: (1) Qua câu chuyện, tác giả muốn biểu dương và chế giễu điều gì? Nêu vấn đề chủ yếu được đặt ra trong câu chuyện.

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc hiểu về chủ đề và bố cục của bài văn tự sự:

a. Đọc văn bản sau: Phần thưởng.

b. Trao đổi và thực hiện yêu cầu:

(1) Qua câu chuyện, tác giả muốn biểu dương và chế giễu điều gì? Nêu vấn đề chủ yếu được đặt ra trong câu chuyện.

(2) Truyện Phần thưởng có thể được chia thành mấy phần? Nội dung chính của mỗi phần?

Bài làm:

b. (1) Chủ đề: Truyện ca ngợi trí thông minh và lòng trung thành với vua của người nông dân đồng thời chế giễu tính tham lam, cậy quyền thế của viên quan nọ. Chủ đề thể hiện tập trung ở việc người nông dân xin thưởng 50 roi và đề nghị chia đều phần thưởng đó

(2) Truyện được chia thành 3 phần:

  • Mở bài: “Một người nông dân tìm được một viên ngọc quý liền muốn đem dâng hiến nhà vua.”: Người nông dân muốn dâng ngọc quý cho vua
  • Thân bài: tiếp theo đến hai mươi nhăm roi": Vị quan tham lam muốn một nửa số tiền thưởng và phần thưởng mà người nông dân muốn nhận
  • Kết luận: “Nhà vua bật cười, đuổi tên cận thần ra và thưởng cho người nông dân một nghìn rúp.”: nhà vua trừng trị tên cận thần tham lam và phần thưởng thích đáng cho người nông dân.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN