Trò chơi thi kể tên đồ dùng gia đình?

  • 1 Đánh giá

Khởi động

Trò chơi thi kể tên đồ dùng gia đình?

Bài làm:

Trong gia đình em có những đồ dùng như: máy giặt, tủ lạnh, sách, quàn ghế, điều hoà, chậu hoa,...

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021