Trong các trường hợp sau đây, từ "bụng" có nghĩa gì?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng.

1. Trong các trường hợp sau đây, từ "bụng" có nghĩa gì?

  • Ăn cho no bụng
  • Anh ấy tốt bụng

Bài làm:

Nghĩa của từ bụng trong các trường hợp

  • Ăn cho no bụng: từ “bụng” là nghĩa gốc (nghĩa là một bộ phận cơ thể người hoặc động vật.).
  • Anh ấy tốt bụng: từ “Tốt bụng” là nghĩa chuyển nói đến tính cách, lòng dạ bên trong của mỗi người. (lòng dạ).
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN