Từ vựng unit 3: What day is it today? (Tiếng anh 4)

 • 1 Đánh giá

Từ vững unit 3: What day is it today? Tổng hợp những từ vựng quan trọng có trong bài kèm theo phần phiên âm, nghĩa, hình ảnh và file âm thanh. Hi vọng, giúp các em ghi nhớ từ vững nhanh hơn và dễ dàng hơn. Chúng ta cùng bắt đầu.

 • Weekend: cuối tuần
 • Guitar: Đàn ghi-ta
 • Subject: Môn học
 • Sunday: Chủ nhật
 • Monday: Thứ hai
 • Tuesday: Thứ ba
 • Wednesday: Thứ tư
 • Thursday: Thứ năm
 • Friday: Thứ sáu
 • Saturday: Thứ bảy
 • English: Môn tiếng anh
 • Vietnamese: Môn tiếng việt
 • Math: môn toán học

Tiếng anh

Nghĩa

Monday

Thứ 2

Tuesday

Thứ 3

Wednesday

Thứ 4

Thursday

Thứ 5

Friday

Thứ 6

Saturday

Thứ 7

Sunday

Chủ nhật

English

Môn tiếng Anh

Vietnamese

Môn tiếng Việt

Math

Môn toán

Subject

Môn học

Guitar

Đàn ghi-ta

Weekend

Cuối tuần

Today

Hôm nay

Day

Thứ

Date

Ngày


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021