Vấn đề nghị luận là gì? Dựa theo bố cục bài viết tóm tắt các luận điểm khi tác giả khi khai triển vấn đề?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 6 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Vấn đề nghị luận là gì? Dựa theo bố cục bài viết tóm tắt các luận điểm khi tác giả khi khai triển vấn đề?

Bài làm:

Bài viết Bàn về đọc sách nên ý nghĩa của việc đọc sách và phương pháp đọc sách. Vũ Quang Tiềm đễ triển khai vấn đề qua các luận điểm:

  • Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc đọc sách.
  • Những khó khăn, các nguy hại dễ gặp của việc đọc sách trong tình hình hiện nay.
  • Cách lựa chọn sách cần đọc và cách đọc như thế nào cho hiệu quả.

Nhận xét: Hệ thống luận điểm được Chu Quang Tiềm triển khai trong bài nghị luận rất rõ ràng, xác thực. Chính tư duy mạch lạc ngay từ việc xây dựng luận điểm là cơ sở để ông có thể thuyết phục người đọc, người nghe.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021