Vì sao lại đặt tên nhan đề đoạn trích là Hồi trống Cổ Thành

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 79 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Vì sao lại đặt tên nhan đề đoạn trích là Hồi trống Cổ Thành?

Bài làm:

Đặt tên nhan đề là Hồi trống cổ thành có ý nghĩa:

  • Dựa trên nội dung của truyện và hồi trống cất lên của Trương Phi để thể hiện tấm lòng nghĩa khí của Trương Phi. Hồi trống Trương Phi gióng lên như lời thúc giục cũng như lời thách thức Quan Công giao chiến với Sái Dương. Để bày tỏ tấm lòng trung nghĩa vẹn nguyên thì Quan Công phải chém chết Sái Dương sau những hồi trống của Trương Phi kết thúc.
  • Hồi trống cũng là thứ giải quyết mọi hiểu lầm của tình huynh đệ. Nên tiếng trống như tiếng thách thức nhưng cũng là tiếng gầm giận dữ, lại những tiếng lòng của nhân vật Trương Phi từ đó ca ngợi tình nghĩa anh em của ba anh em
  • Tiếng trống đó là tiếng trống minh oan chứng minh cho tấm lòng của Trương Phi
  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021