Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Công dân THCS Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra môn Công dân THCS

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Công dân THCS được KhoaHoc đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng theo dõi và tải về.

Tài liệu Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Công dân THCS được chia ra 3 phần, phần 1 là những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá, phần 2 hướng dẫn xây dựng ma trận và bảng đặc tả, phần 3 giới thiệu một số ma trận và bảng đặc tả môn Công nghệ học kì 1, giữa học kì 1, giữa học kì 2, học kì 2 cho lớp 6, 7, 8 và 9.

Phần I. Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá

1. Ma trận đề kiểm tra

a. Khái niệm ma trận đề kiểm tra

 • Ma trận đề kiểm tra là bản thiết kế đề kiểm tra chứa đựng những thông tin về cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí…
 • Một ma trận đề kiểm tra cho phép tạo ra nhiều đề kiểm tra có chất lượng tương đương.
 • Có nhiều phiên bản Ma trận đề kiểm tra. Mức độ chi tiết của các ma trận này phụ thuộc vào mục đích và đối tượng sử dụng.

b. Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra

Cấu trúc 1 bảng ma trận đề kiểm tra gồm các thông tin như sau:

Tên Bảng ma trận - Ký hiệu (nếu cần)

- Cấu trúc từng phần (Prompt Attributes)

+ Cấu trúc và tỷ trọng từng phần

+ Các câu hỏi trong đề kiểm tra (items)

 • Dạng thức câu hỏi
 • Lĩnh vực kiến thức
 • Cấp độ/thang năng lực đánh giá
 • Thời gian làm dự kiến của từng câu hỏi
 • Vị trí câu hỏi trong đề kiểm tra

- Các thông tin hỗ trợ khác

c. Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra:

 • Mục tiêu đánh giá (objectives)
 • Lĩnh vực, phạm vi kiến thức (Content)
 • Thời lượng (cả đề kiểm tra, từng phần kiểm tra)
 • Tổng số câu hỏi
 • Phân bố câu hỏi theo lĩnh vực, phạm vi kiến thức, mức độ khó, mục tiêu đánh giá.
 • Các lưu ý khác…

d. Ví dụ minh họa mẫu ma trận đề kiểm tra

Ma trận đề kiểm tra

.......

Tải file để tham khảo trọn bộ tài liệu chi tiết!

Nguồn: Thầy cô nhóm Thư viện Stem - Steam

Liên kết tải về
Tài liệu tham khảo khác