Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Nghệ thuật THCS Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận, đặc tả, đề kiểm tra môn Nghệ thuật THCS

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng các tham khảo nội dung Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Nghệ thuật THCS được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ thuật) bao gồm nhiều nội dung được chia thành các phần lớn trong đó có 3 phần chính là: Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá; Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả, tiêu chí đánh giá định kỳ môn Nghệ thuật; Một số đặc tả, đề kiểm tra định kì và tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, xếp loại.

Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Nghệ thuật

TT

Nội dung

Trang

I

Phần I. Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá

4

1

Ma trận đề kiểm tra

4

2

Bản đặc tả đề kiểm tra

5

3

Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận

7

II

Phần II. Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả, tiêu chí đánh giá định kỳ môn Nghệ thuật

18

A. NỘI DUNG ÂM NHẠC

18

1

Nguyên tắc chung

18

2

Hướng dẫn xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra định kì

18

3

Xác định mức độ đánh giá các mạch nội dung

19

4

Giới thiệu bản đặc tả nội dung Âm nhạc cấp THCS

37

B. NỘI DUNG MĨ THUẬT

43

1

Định hướng chung về kiểm tra, đánh giá trong chương trình môn Mĩ thuật 2018

43

2

Xây dựng đặc tả mức độ, tiêu chí đánh giá và đề kiểm tra định kì môn Mĩ thuật cấp THCS

44

3

Xây dựng tiêu chí đánh giá kiểm tra định kì

57

4

Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chí kiểm tra định kì

60

5

Xây dựng đề kiểm tra, hướng dẫn đánh giá kết quả

62

III

Phần III. Một số đặc tả, đề kiểm tra định kì và tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, xếp loại

67

A. NỘI DUNG ÂM NHẠC

67

1

Tiêu chí đánh giá định kì

67

2

Minh họa một số đề kiểm tra định kì nội dung Âm nhạc

71

B. NỘI DUNG MĨ THUẬT

75

1

Ví dụ đặc tả mức độ đánh giá, đề kiểm tra định kì và tiêu chí, hướng dẫn đánh giá, xếp loại lớp 6

75

2

Ví dụ đặc tả mức độ đánh giá, đề kiểm tra định kì và tiêu chí hướng dẫn đánh giá, xếp loại lớp 9

77

Tài liệu tham khảo

80

Tải file để tham khảo trọn bộ tài liệu chi tiết!

Nguồn: Thầy cô nhóm Thư viện Stem - Steam

Tài liệu tham khảo khác