Xây dựng ma trận đề kiểm tra THCS tất cả các môn Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả tất cả các môn THCS

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời quý thầy cô cùng tham khảo nội dung trọn bộ Xây dựng ma trận đề kiểm tra THCS tất cả các môn được đăng tải chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn xây dựng ma trận đề kiểm tra THCS tất cả các môn được KhoaHoc tổng hợp hướng dẫn xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra các môn học cấp THCS bao gồm môn Ngữ văn, Toán, Công nghệ, Lịch sử Địa lý, GDCD, Nghệ thuật, Tin học,... Mời quý thầy cô cùng tham khảo trọn bộ tài liệu!

1. Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Văn

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Ma trận đề kiểm tra

a. Khái niệm ma trận đề kiểm tra

- Ma trận đề kiểm tra là bản thiết kế đề kiểm tra chứa đựng những thông tin về cấu trúc cơ bản của đề kiểm tra như: thời lượng, số câu hỏi, dạng thức câu hỏi; lĩnh vực kiến thức, cấp độ năng lực của từng câu hỏi, thuộc tính các câu hỏi ở từng vị trí…

- Một ma trận đề kiểm tra cho phép tạo ra nhiều đề kiểm tra có chất lượng tương đương.

2. Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Toán

Phần I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ

3. Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Lịch sử - Địa lý

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

4. Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn GDCD

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Phần II. HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ

Phần III. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MINH HOẠ

5. Tài liệu tập huấn xây dựng ma trận đặc tả môn Công nghệ

Phần I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Khái niệm ma trận đề kiểm tra

Cấu trúc một bảng ma trận đề kiểm tra

Thông tin cơ bản của ma trận đề kiểm tra

Ví dụ minh họa mẫu ma trận đề kiểm tra

6. Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Nghệ thuật THCS

7. Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Khoa học tự nhiên THCS

8. Xây dựng ma trận đề kiểm tra môn Tin học THCS

Tải file để tham khảo trọn bộ tài liệu chi tiết!

Nguồn: Thầy cô nhóm Thư viện Stem - Steam

Liên kết tải về