1. Đánh dấu X vào trước việc em sẽ làm nếu em muốn mua một món đồ nhưng nhìn thấy mọi người đang chen lấn, xô đẩy để mua món đồ đó.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 4: Xếp hàng trật tự nơi công cộng

1. Đánh dấu X vào trước việc em sẽ làm nếu em muốn mua một món đồ nhưng nhìn thấy mọi người đang chen lấn, xô đẩy để mua món đồ đó.

- Em chen lấn, xô đẩy để mua bằng được.

- Em xếp hàng chờ đến lượt.

- Em sẽ bỏ về.

- Ý kiến khác: .....

2. Chia sẻ cảm xúc của em lúc đó.

Bài làm:

1. việc em sẽ làm nếu em muốn mua một món đồ nhưng nhìn thấy mọi người đang chen lấn, xô đẩy để mua món đồ đó:

- Em xếp hàng chờ đến lượt.

- Ý kiến khác: nhắc nhở mọi người không nên chen lấn nhau.

2. Cảm xúc em lúc đo rất bực bội vì bị xô đẩy liên tục.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST