1. Hoàn thiện bảng sau đây để xây dựng kế hoạch phỏng vấn nghệ nhân

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 3: Phỏng vấn nghệ nhân

1. Hoàn thiện bảng sau đây để xây dựng kế hoạch phỏng vấn nghệ nhân

TTHoạt độngNgười thực hiệnThời gian thực hiện
1Xác định tên nghề truyền thống, nghệ nhân, làng nghề truyền thống, thời gian và địa điểm
2Xác định mục đích và hệ thống các câu hỏi của bài phỏng vấn
3Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp với nghệ nhân
4Chuẩn bị thiết bị và ghi âm, chụp ảnh
5Chuẩn bị thiết bị ghi hình, quay video
6Chuẩn bị sổ bút và ghi chép cuộc phòng vấn
7Hoạt động khác

2. Ghi lại kết quả phỏng vấn nghệ nhân.

Nghề truyền thống

Tên nghề truyền thống.

Làng nghề.

Nghệ nhân được phỏng vấn

Họ và tên.

Mục đích phông vấn nghệ nhân.

Hệ thống câu hỏi sử dụng để phóng vấn nghệ nhân.

Kết quả phỏng vấn

- Tình cảm của nghệ nhân đối với nghề trưyền thống

- Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với nghề truyền thống

- Những việc em cần rèn luyện để tiếp nối nghề truyền thống

Bài làm:

Nhiệm vụ 3: Phỏng vấn nghệ nhân

1.

TTHoạt độngNgười thực hiệnThời gian thực hiện
1Xác định tên nghề truyền thống, nghệ nhân, làng nghề truyền thống, thời gian và địa điểmbạn AThứ hai
2Xác định mục đích và hệ thống các câu hỏi của bài phỏng vấnbạn Bthứ hai
3Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp hoặc gián tiếp với nghệ nhânbạn Cthứ tư
4Chuẩn bị thiết bị và ghi âm, chụp ảnhbạn Dthứ ba
5Chuẩn bị thiết bị ghi hình, quay videobạn Dthứ ba
6Chuẩn bị sổ bút và ghi chép cuộc phòng vấnbạn Cthứ hai
7Hoạt động khác

2. Ghi lại kết quả phỏng vấn nghệ nhân.

Nghề truyền thống:

Tên nghề truyền thống: làm chiếu cói

Làng nghề: làng Hới

Nghệ nhân được phỏng vấn

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Mục đích phông vấn nghệ nhân: để hiểu rõ hơn về nghề và quy trình sản xuất

Hệ thống câu hỏi sử dụng để phóng vấn nghệ nhân.

Kết quả phỏng vấn

- Tình cảm của nghệ nhân đối với nghề truyền thống: tự hào, yêu nghề và luôn cố gắng giữ gìn

- Yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với nghề truyền thống: sự khéo léo, tỉ mỉ

- Những việc em cần rèn luyện để tiếp nối nghề truyền thống: sự kiên nhẫn và sáng tạo.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST