Khoanh tròn vào số thứ tự những việc em đã làm để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 7: Thực hiện những việc giảm thiểu biến đổi khí hậu

Khoanh tròn vào số thứ tự những việc em đã làm để góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu.

[CTST] Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Bài làm:

[CTST] Giải SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 chủ đề 8: Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST